BIDV (BID) chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 12,69%

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) sẽ phát hành gần 642 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100: 12,69, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12,69 cổ phiếu mới. Sau phát hành, BIDV dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 50.585 tỷ đồng lên hơn 57.004,5 tỷ đồng. Trong quý III/ 2023, BIDV ghi nhận thu nhập lãi thuần hợp nhất đạt hơn 13.783 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,23% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 5.893 tỷ đồng, giảm 12%. Tổng tài sản hợp nhất của BIDV đạt trên 2,13 triệu tỷ đồng tính đến hết quý III/ 2023. Dư nợ tín dụng tăng 8,4% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng đạt 1,65 triệu tỷ đồng, tăng 8,6%.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/bidv-bid-chot-quyen-chia-co-tuc-bang-co-phieu-ty-le-1269-post334339.html