Biểu lãi suất Ngân hàng ACB tháng 4/2024 mới nhất

Ghi nhận mới nhất (4/4), mức lãi suất huy động cao nhất đang được ngân hàng ACB áp dụng cho khách hàng cá nhân, hình thức tiết kiệm truyền thống là 4,4%/năm tại kỳ hạn 13 - 36 tháng, lãi cuối kỳ. So với tháng trước, mức lãi suất này đã giảm 0,1 - 0,5 điểm %.

Lãi suất ngân hàng ACB hình thức tiết kiệm truyền thống

Hiện, khung lãi suất dành cho hình thức tiết kiệm truyền thống được Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ấn định là 2,1 - 4,4%/năm, lãi cuối kỳ. Theo đó, biểu lãi suất mới đã giảm 0,1 - 0,5 điểm % so với hồi tháng 3.

Ảnh: ACB

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng tại kỳ hạn 1 tháng là 2,1%/năm, giảm 0,3 điểm %.

Tại các kỳ hạn 2 tháng, 3 tháng, lãi suất huy động tương ứng là 2,3%/năm và 2,5%/năm, cùng giảm 0,2 điểm %.

Lãi suất mới dành cho các tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn 4 tháng, 5 tháng và 6 tháng lần lượt là 2,7%/năm, 2,9%/năm và 3,3%/năm. Theo đó, khung lãi suất này đã giảm 0,3 điểm % tại kỳ hạn 4 tháng, giảm 0,5 điểm % tại kỳ hạn 5 tháng và giảm 0,2 điểm % tại kỳ hạn 6 tháng.

Tương tự, lãi suất ngân hàng ACB tại kỳ hạn 9 tháng cũng ghi nhận giảm 0,1 điểm %, xuống còn 3,6%/năm.

Kế đến, 4,3%/năm là mức lãi suất được niêm yết cho các tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng, giảm 0,3 điểm %.

Hiện, biểu lãi suất tiền gửi cao nhất được ngân hàng ACB triển khai là 4,4%/năm cho các kỳ hạn từ 13 tháng đến 36 tháng, lãi cuối kỳ. Song, mức lãi suất cũng ghi nhận giảm 0,2 điểm % so với tháng trước.

Đối với các kỳ lĩnh lãi 1 - 3 tuần sẽ được áp dụng mức lãi suất thấp là 0,5%/năm.

Bên cạnh hình thức lãi cuối kỳ, ngân hàng ACB còn tiếp tục triển khai các hình thức lĩnh lãi linh hoạt khác như:

  • Lãi quý: 4,2 - 4,3%/năm

  • Lãi tháng: 2,25 - 4,25%/năm

  • Lãi trả trước: 2,05 - 4,1%/năm

Ngoài ra, khách hãng cũng có thể tham khảo các chương trình tiết kiệm khác của ngân hàng ACB như Tiết kiệm Phúc An lộc hay Tích Lũy Tương Lai.

Nguồn: ACB

Lãi suất ngân hàng ACB hình thức tiết kiệm online

Cùng thời điểm khảo sát, khung l ãi suất ngân hàng ACB đối với hình thức tiết kiệm online cũng ghi nhận giảm tại nhiều kỳ hạn và được điều chỉnh về mức 2,3 - 4,7%/năm,

Trong tháng này, ngân hàng ACB tiếp tục triển khai bốn nhóm hạn mức gồm: dưới 200 triệu, từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ, từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ và trên 5 tỷ.

Trong đó, 4,7%/năm là mức lãi suất cao nhất được ngân hàng ấn định cho các tài khoản có hạn mức trên 5 tỷ đồng tại kỳ hạn 12 tháng.

Ngoài ra, các tài khoản có kỳ hạn 1 - 3 tuần sẽ được niêm yết chung mức lãi suất thấp là 0,5%/năm ở tất cả các hạn mức.

Nguồn: ACB

Minh Thư

https://vietnambiz.vn/bieu-lai-suat-ngan-hang-acb-thang-42024-moi-nhat-2024441461365.htm