Bình Định: Công ty Cổ phần Thị Nại Eco Bay nợ thuế hơn 219 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Thị Nại Eco Bay ở Bình Định nợ thuế hơn 219 tỷ đồng, đứng đầu danh sách 95 người nộp thuế. Công ty này là chủ đầu tư của dự án khu du lịch sinh thái Đầm Thị Nại và đã thực hiện việc san ủi rừng ngập mặn. Ngoài ra, công ty cũng từng bị UBND tỉnh Bình Định yêu cầu khẩn trương thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án này.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/binh-dinh-cong-ty-co-phan-thi-nai-eco-bay-no-thue-hon-219-ty-dong-286767.html