Bình Định củng cố các khu, cụm công nghiệp để hấp dẫn nhà đầu tư

Tỉnh Bình Định sẽ củng cố toàn bộ khu, cụm công nghiệp trên địa bàn để đảm bảo các khu, cụm công nghiệp hoạt động chuyên nghiệp, bài bản, đúng quy định, hấp dẫn nhà đầu tư. Hiện có 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với diện tích hơn 2.850 ha, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 22.000 lao động, tốc độ tăng trưởng về doanh thu, kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 12%/ năm, thu ngân sách xấp xỉ 1.000 tỷ đồng/ năm. Trên địa bàn tỉnh có 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với diện tích hơn 2.850 ha, trong đó có 3 khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội; 2 khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ đã lấp đầy. Hiện có 310 dự án/ 216 doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 22.000 lao động; tốc độ tăng trưởng về doanh thu, kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 12%/ năm, thu ngân sách xấp xỉ 1.000 tỷ đồng/ năm.

Thông tin chi tiết: https://vneconomy.vn/binh-dinh-cung-co-cac-khu-cum-cong-nghiep-de-hap-dan-nha-dau-tu.htm