Bình quân giá xuống

Em nên cắt lỗ? Hay mua bình quân giá xuống hả các cụ?

Tỉ lệ cash và cp của bác như thế nào ? Nếu 60 cash 40 cp thì nên bình quân xuống. Còn nếu đã vào 80 cp 20 cash thì nên chờ thôi bác.

Em 70 cp. nắm dài hạn. Nhưng cũng hơi sợ bác ạ

Nên bq giá xuống nếu b yên tâm về core của DN, đừng tất tay 1 lần mà chia ra mỗi ngày mua 30% thôi . Còn hàng lướt thì sút thẳng chân cho đỡ rét

Bác nắm cp gì. Theo tôi nên bình quân xuống nhé !

may quá hôm qua không cắt lỗ :slight_smile:

Lồi mồmmmmmm