BMI đã có dấu hiệu Break Out

CP BMI và thời điểm tham gia.

1 Likes

AD có bài phân tích chi tiết về mã này không ạ

Phương pháo Price Action + Khối lượng
Mình chú thích trên chart hết nhé

1 Likes

Cập nhật CP #BMI