BMP update MBS

Nhờ chi phí NVL thấp trong 3 quý đầu năm cùng với diễn biến thị trường bất động sản khả quan trong năm 2020, BMP chứng kiến lợi nhuận năm 2020 tăng trưởng 24% so với kết quả thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, giá PVC đang tăng cao trở lại trước tác động của việc thiếu hụt nguồn cung và tăng mạnh của chi phí logistics sẽ tác động không nhỏ tới biên LN của BMP trong thời gian tới khi NVL này chiếm tới 60-70% chi phí sản xuất của DN.
Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết hơn dự phóng của BMP trong những báo cáo sắp tới.
Lãi ròng cả năm 2020 tăng 24% n/n và vượt 13% mục tiêu cả năm. Trong Q4 2020, sản lượng tiêu thụ ống nhựa của BMP tăng 7% so với cùng kỳ trong khi giá bán bình quân trong giai đoạn này tăng nhẹ ~5% giúp doanh thu thuần của Công ty tăng 12% n/n, đạt tương ứng 1.300 tỷ đồng. Biên LN gộp cải thiện nhẹ từ 21,9% trong Q4 2019 lên 22,4% trong Q4 2020 nhờ quản lý chi phí tốt hơn và tăng cường tự động hóa dây chuyền sản xuất, giúp lợi nhuận gộp đạt gần 292 tỷ đồng, tăng 15% n/n.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý rằng, biên LN gộp trong Q4 đã chứng kiến giảm khá so với các quý trước mà nguyên nhân chủ yếu là do giá nguyên vật liệu đầu vào PVC tăng mạnh. Trong khi đó, chi phí quản lý DN giảm mạnh 93% nhưng chi phí bán hàng tăng 82% chủ yếu do tăng chi phí cho hệ thống phân phối (thưởng tiền mặt cho nhà phân phối nhằm bù đắp việc BMP đã hủy bỏ sự kiện dành cho mạng lưới phân phối trước tác động của dịch Covid-19) khiến LNST trong Q4 tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt ~111 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2020, BMP ghi nhận khoảng 110.834 tấn nhựa tiêu thụ, tăng 6% n/n. Doanh thu cả năm đạt 4.686 tỷ đồng, tăng 8% n/n, biên LN gộp cả năm tăng khá, đạt tương ứng 26,6%, cao hơn mức 22,8% của năm ngoái nhờ hưởng lợi từ giá hàng tồn kho thấp trong Q2 và Q3 2020. Tuy nhiên, chi phí BH & QLDN tăng 41,8% do DN tăng chiết khấu cho nhà phân phối trong Q2 và Q3 2020. LNST đạt 523 tỷ đồng, tăng 23,6% n/n. Với kết quả này, BMP vượt 3% mục tiêu doanh thu và 13% mục tiêu lợi nhuận cho cả năm 2020.
Giá PVC tăng mạnh ảnh hưởng tới LN của DN.
Chúng tôi cũng nhận thấy rằng giá PVC đang tăng cao trở lại trước tác động của việc thiếu hụt nguồn cung và tăng mạnh của chi phí logistics sẽ tác động không nhỏ tới biên LN của BMP trong thời gian tới khi NVL này chiếm tới 60-70% chi phí sản xuất của DN.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.15 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056