BNA-----Cơ hội xx2 tài khoản mùa trung thu

QUA tuần các bác để ý cổ mùa trung thu BNA nhé, dễ có phiên CE

2 Likes

tình hình BNA năm nay thế nào nhỉ

Thấy sản lượng bánh năm nay chuẩn bị cho Trung thu khá tốt

đã vào lại chưa. Để đón trung thu.
BNA

Nhà bác Thuấn chủ tịt gom lâu quá, bao giờ mới gom xong đây.

Đỉnh điểm lên tới 73. Vãi hồn.