Bộ Công an: 'Làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng', thị trường chứng khoán, trái phiếu cũng tốt lên

Bộ Công an Việt Nam luôn theo chủ trương "làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực" trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước, nhân dân. Các vụ án thao túng thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, SCB, sai phạm liên quan xăng dầu, xuyên Việt Oil và ở An Giang đã giúp thị trường chứng khoán, trái phiếu tốt lên trong năm 2023. Liên quan đến vụ ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc thao túng chứng khoán, VKSND Tối cao đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án này.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/bo-cong-an-lam-mot-vu-canh-tinh-ca-vung-thi-truong-chung-khoan-trai-phieu-cung-tot-len-20241520326842.htm