Bỏ lỡ CTS, FTS thì THAM GIA GẤP CỔ PHIẾU SẮP VƯỢT ĐỈNH NÀY

, , , , , , , , ,

1 - Tình hình vĩ mô

 • Tỷ giá đã hạ nhiệt

2- Nội tại doanh nghiệp

 • Lợi nhuận trong Q1/2024 của SSI đạt 727 tỷ, tăng trưởng 51% so với cùng kỳ, đây là một con số tăng trưởng rất ấn tượng. Sự tăng trưởng lợi nhuận của SSI được đóng góp bởi lãi từ FVTPL tăng 32%, lãi từ cho vay tăng 32%, doanh thu môi giới tăng 75%.
 • Danh mục tự doanh hiện nay của SSI rất an toàn, khi mà đến 97% là các khoản trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi, điều này sẽ giúp lãi từ hoạt động tự doanh nghiệp SSI duy trì được sự ổn định qua các năm.

  Có 1 điều mình khá là án tượng với cổ SSI trong năm nay là tốc độ gia tăng tải sản của SSI
  Khả năng cao là SSI ai đi tìm 1 mảng đầu tư khác khi mặt mô giới của SSI đang bị cạnh tranh thị phần cao với các công ty chứng khoán khác như VND hay VPS
 • Game tăng vốn của SSI trong năm 2024 lên đến hơn 19.600 tỷ kèm với việc đi vào vận hành hệ thống KRX trong năm 2024 thể hiện 1 mức nâng hạng thị trường là yếu tố vô cùng tích cực, các dn trực tiếp hưởng lợi là công ty chứng khoán đặc biệt là SSI khi có những game tăng vốn như thế này đối với thị trường.

  3. Khuyến nghị điểm mua

  SSI với những tiềm năng như vậy
  NĐT có thể vào tham khảo phân tích chi tiết cổ phiếu
  :point_down:t2: :point_down:t2:Xem ngay tại:
  3 sai lầm (1)