Bỏ ra chưa tới 500 tỷ, bạn sở hữu Công ty có vốn 1500 tỷ, doanh thu ngàn tỷ

Thâu tóm là thâu tóm những trường hợp vậy mới xứng, không phải dạng vừa đâu.

LSS giá này không gom thì không biết giá nào mới gom.

Mua 10K để đó đến ngày 30/6/2023 chứng minh tài khoản mình nhân tối thiểu 2 lần.

Kiểm chứng

Năm 2021, lợi nhuận sau thuế LSS tăng gấp đôi năm 2020 nhìn mức độ tăng trưởng vậy mà giá cổ phiếu bục đáy, thật không thể tin nổi có sự bất hợp lý thế này.

1 Likes

Kế hoạch năm 2022, doanh thu > 2K tỷ, lợi nhuận sau thuế 50 tỷ, một công ty có tỷ lệ nợ thấp vừa phải, nói chung là thịt chắc. Giá này các cụ hưu trí, những nhà đầu tư phải chăng nên ngâm cứu. Cái được không phải là cổ phiếu tăng trần liên tục như kiểu L14 làm giàu nhanh chóng mà là ta đã trở thành một nhà đầu tư có tầm nhìn kiểu Warren.

1 Likes