Bộ Tài chính "hé lộ" việc Việt Nam hỗ trợ tài chính "giữ chân" các ông lớn FDI ở Việt Nam

Đại biểu Quốc hội đã đồng ý với việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu để đảm bảo quyền thu thuế chính đáng cho các doanh nghiệp nước ngoài thuộc diện chịu thuế TTTC tại Việt Nam.
Số dự án của FDI hiện tại lên 38.000 dự án, với vốn 453 tỷ USD.
Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu sẽ giúp công bằng giữa doanh nghiệp nội và doanh nghiệp ngoại về cơ chế ưu đãi thuế và các ưu đãi khác liên quan.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. HCM, cho rằng, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu cần cân nhắc yếu tố mất, được cho nền kinh tế.

Thông tin chi tiết: https://danviet.vn/bo-tai-chinh-he-lo-viec-viet-nam-ho-tro-tai-chinh-giu-chan-cac-ong-lon-fdi-o-viet-nam-20231120163840734.htm