Bộ Tài chính không đồng tình lùi thời hạn nâng thuế xuất khẩu clinker đến hết năm 2024

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ không lùi thời hạn áp dụng mức thuế suất 10% đối với mặt hàng clinker như kiến nghị của các hiệp hội để thể chế hóa các chủ trương về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản. Bộ đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 26 về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Việc tăng thuế suất thuế xuất khẩu với clinker từ 5% lên 10% nhằm hạn chế xuất khẩu tải nguyên, khoáng sản thô chưa qua chế biến. Việc tăng thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng clinker góp phần thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả tài nguyên không tái tạo trong nước. Thời gian áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 10% từ ngày 1/1/2023, thay vì áp dụng từ ngày nghị định có hiệu lực vào ngày 30/12/2021. Các doanh nghiệp sản xuất clinker đã có 1 năm để điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh và chuẩn bị cho sự thay đổi của chính sách thuế, xử lý hàng tồn kho.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/bo-tai-chinh-khong-dong-tinh-lui-thoi-han-nang-thue-xuat-khau-clinker-den-het-nam-2024-20231121105645645.htm