Bộ Tài chính không ủng hộ kiến nghị của các ông lớn ô tô

Hai kiến nghị của Toyota và Ford đều không nhận được sự ủng hộ của Bộ Tài chính vì " đã có rất nhiều chính sách để hỗ trợ ngành sản xuất , lắp ráp ô tô trong nước ". Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định số 26 / 2023 / NĐ - CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu , Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi , Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối , thuế hỗn hợp , thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Tại Tờ trình này , Bộ Tài chính không ủng hộ kiến nghị giảm điều kiện về sản lượng của Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất , lắp ráp ô tô.

Thông tin chi tiết: https://vietnamnet.vn/bo-tai-chinh-khong-ung-ho-kien-nghi-giam-dieu-kien-cua-toyota-ford-2217141.html