Bỏ tiền vào đâu năm 2024?

Trong bối cảnh toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức, triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ như thế nào? Sản xuất, tiêu dùng và đầu tư của toàn nền kinh tế đang trong quá trình hồi phục. Việc xuất khẩu suy giảm liên tiếp trong bốn quý trở lại đây, rất dễ nhận thấy được tác động của nó lên tổng cầu và nền kinh tế nội địa. Ngân hàng Trung ương châu Âu vẫn quyết tâm giữ lãi suất cao trong một khoảng thời gian đủ dài để đưa lạm phát lõi từ mức 3,6% tháng 11 về mức mục tiêu 2%.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/bo-tien-vao-dau-nam-2024-202429222444385.htm

3 Likes