Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Hydrogen xanh nổi lên như một giải pháp trong tiến trình hướng tới “tương lai xanh”

Trong bối cảnh triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo 2023 ( VIIE 2023 ), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định Hydrogen xanh là giải pháp nổi bật trong tiến trình theo đuổi một "tương lai xanh". Nền kinh tế xanh dự kiến tạo ra khoảng 24 triệu việc làm mới trên toàn cầu vào năm 2030, với các nước đang cạnh tranh mạnh mẽ để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hướng tới phát triển bền vững và bao trùm. Tăng trưởng xanh hướng tới sự thịnh vượng về tăng trưởng kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội, không chỉ là lựa chọn tất yếu, mà còn là cơ hội để Việt Nam bắt kịp xu thế phát triển của thế giới.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/bo-truong-bo-khdt-hydrogen-xanh-noi-len-nhu-mot-giai-phap-trong-tien-trinh-huong-toi-tuong-lai-xanh-188231120134257007.chn