Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính Việt Nam đang triển khai các giải pháp để nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam, bao gồm việc tăng cường công tác thanh tra và giám sát hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết rằng năm 2024 sẽ là năm áp lực đáo hạn trái phiếu cao nhất trong 3 năm trở lại đây, với khoảng gần 300 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn. Ngoài ra, Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để triển khai các giải pháp để đảm bảo sự ổn định của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/bo-truong-bo-tai-chinh-ho-duc-phoc-huong-toi-muc-tieu-nang-hang-thi-truong-chung-khoan-188240213093202553.chn

5 Likes