Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Phát triển thị trường tài chính lành mạnh, gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về các giải pháp giúp thị trường tài chính phát triển lành mạnh và công khai, minh bạch cả về quy mô và chất lượng. Ông nhấn mạnh rằng thị trường tài chính là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế và đã có nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu này. Bộ trưởng cũng đề cập đến các vấn đề liên quan đến yêu cầu chuyển tiền và thanh toán sau giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/bo-truong-ho-duc-phoc-phat-trien-thi-truong-tai-chinh-lanh-manh-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep/323544.html

3 Likes