Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Lan tỏa sâu sắc hơn nữa tư duy kinh tế nông nghiệp

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết rằng nông nghiệp là trụ đỡ trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đang phát triển mạnh mẽ. Năm 2023, ngành đã đạt được nhiều thành tựu, bao gồm kim ngạch xuất khẩu đạt trên 53 tỉ USD và thặng dư thương mại toàn ngành đạt trên 11 tỉ USD.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh vai trò của nông nghiệp là không chỉ của riêng ai và sự nghiệp của nông dân, nông dân, nông thôn là không của riêng ai.
Báo chí có sức mạnh diệu kỳ để dẫn dắt tâm thức của xã hội để thay đổi.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2024/02/bo-truong-le-minh-hoan-lan-toa-sau-sac-hon-nua-tu-duy-kinh-te-nong-nghiep-768-1156292.htm

9 Likes