Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông nghiệp xanh là xu thế không thể đảo ngược

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh rằng nông nghiệp xanh là con đường bắt buộc phải đi, bởi "mọi sự thay đổi đều khó khăn, nhưng nếu không thay đổi chúng ta còn khó khăn hơn nữa". Hiện nay, thế giới đang tiếp cận nền nông nghiệp theo hướng "less is more" ít hơn để được nhiều hơn, đó là vấn đề nông nghiệp thuận theo tự nhiên. Người tiêu dùng thế giới không mua nông sản nữa đâu, họ mua cách chúng ta trồng trọt, chăn nuôi ra nông sản đó.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/bo-truong-le-minh-hoan-nong-nghiep-xanh-la-xu-the-khong-the-dao-nguoc-post339260.html

9 Likes