Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Kinh tế Việt Nam vững vàng vượt qua khó khăn

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết rằng năm 2024, Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lớn đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng các giải pháp để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là cần thiết, bao gồm việc tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và các dự án trọng điểm. Bộ trưởng cũng đề cập đến các khó khăn và thách thức mà Việt Nam sẽ đối mặt trong năm 2024.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/bo-truong-nguyen-chi-dung-kinh-te-viet-nam-vung-vang-vuot-qua-kho-khan-188240213071918927.chn

6 Likes