Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Tạo tiền đề xây dựng nền kinh tế tự chủ gắn với hội nhập

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chia sẻ với phóng viên TTXVN về những khó khăn và thách thức mà nền kinh tế của Việt Nam đang đối mặt trong năm 2024. Nền kinh tế của Việt Nam còn khá khiêm tốn, khả năng thích ứng trước những cú sốc đến từ bên ngoài còn hạn chế nhưng lại có độ mở lớn, dễ bị ảnh hưởng từ các biến động của thế giới. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đề xuất những giải pháp để nâng cao năng lực chống chịu của nền kinh tế, tạo tiền đề xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/bo-truong-nguyen-chi-dung-tao-tien-de-xay-dung-nen-kinh-te-tu-chu-gan-voi-hoi-nhap-2024211151533135.htm

5 Likes