Bộ trưởng Tài chính: Từng bước lấy lại niềm tin nhà đầu tư trái phiếu

Bộ Tài chính Việt Nam đã công bố một số giải pháp để giảm thuế và phí cho doanh nghiệp, hộ gia đình trong bối cảnh kinh tế thế giới dự báo chưa khởi sắc ngay. Các giải pháp bao gồm giảm thuế, phí môi trường trong xăng dầu, giảm 30% tiền thuê đất và giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%. Các giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế.

Thông tin chi tiết: https://znews.vn/bo-truong-tai-chinh-tung-buoc-lay-lai-niem-tin-nha-dau-tu-trai-phieu-post1459805.html

7 Likes