BOJ- Chính sách tiền tệ chấn động Thế giới của Nhật Bản và những tác động

clear, thanks nhé ad!

1 Likes

nói vòng vòng nhưng ứng dụng ít quá hả bác

vậy là còn tùy vào mức độ QE

1 Likes

Nhiều yếu tố lắm,vĩ mô chém là chính

https://laodong.vn/tien-te-dau-tu/ngay-giai-cuu-dong-yen-dang-toi-gan-1322598.ldo