Bọn Short Là bọn kền kền ăn xác thối

, ,

Bọn Short Ceo, Dig, L14 là các công ty CK mượn hàng trong kho của NĐT để bán, có bán ở giá cao và mua lại ở giá thấp trả NĐT bọn này là bọn thất đức kền kền ăn xác thối luôn muốn kiếm tiền từ việc đánh sập cp các doanh nghiệp. Chúng sẽ chết như Gamestop…

  • Khi pháp luật chưa cho phép bán khống thì lấy hàng của NĐT dìm NĐT là phạm pháp.
  • Để làm đc việc đó chỉ có bọn cty CK nó tra đc lệnh, tỉ lệ magrin và quan trọng nhất là lấy đc hàng trong kho ra bán.
  • Có bán thì phải có trả khi định giá thấp dòng tiền thông minh sẽ vào bắt + với lượng hàng kền kền nó vay = ???
1 Likes