Bọn tây nó ngửi mùi nhanh lắm

Đã bán hết 50% tk. Mai bán hết xơi nước. Chờ sang tuần lặt dép. Gia cát dự ít sai. Viết tuss để đây sau xem lại.

1 Likes

Bác có thể cho biết lí do không? Do Tây bán ròng 2 tuần nay à?

Mai tăng mạnh trên 10 điểm nhé

Gia Cát nói sang tuần là tuần nào?? Thứ mấy??

Đồng quan điểm vnindex sẽ chỉnh trước đáo hạn ps, cụ thể 19-23 có thể chênh