Bóng dáng kim cương hpg

Doanh thu và lợi nhuận quý 4 của Tập đoàn Hòa Phát đạt lần lượt là 25,778 tỉ

đồng, và 4,660 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 43.4% yoy và 142.3% yoy. Cả năm,

doanh thu thuần và lợi nhuận của Hòa Phát đạt 90,119 tỉ đồng và 13,056 tỉ đồng,

tăng trưởng lần lượt 41.6% yoy và 78.2% yoy. Trong đó mảng sản xuất thép đạt 5.8

triệu tấn, gấp đôi năm 2019.

Chúng tôi dự báo sản lượng thép xây dựng của HPG 2021 đạt 3.7 triệu tấn,

+9%yoy. Sản phẩm chủ lực của HPG năm 2021 là HRC, được đưa ra thị trường từ

tháng 11/2020, sản lượng bán hàng HRC 2020 của HPG đạt 291 nghìn tấn. Tháng

1/2021 sản lượng đạt 252 nghìn tấn. HPG đặt kế hoạch tiêu thụ 2.7 triệu tấn HRC

trong năm 2021. Theo đó chúng tôi ước tính sản lượng bán hàng thương mại ra

bên ngoài đạt 1.5 triệu tấn, so với mức khoảng vài chục nghìn tấn năm 2020.

Từ cuối năm 2020, giá thép tăng mạnh do nhu cầu thế giới hồi phục và sự gián

đoạn nguồn cung do dịch bệnh. Từ 3/11/2020 – 5/2/2021, giá bán thép trong nước

tăng 30.6% đối với thép cuộn và 31.7% đối với thép cây. Theo đó, chúng tôi ước

tính giá bán thép trung bình năm 2021 của HPG tăng 17% so với năm 2020.

Chúng tôi ước tính doanh thu năm 2021 đạt 133,852 tỉ đồng tăng 48.5% yoy, lợi

nhuận đạt 17,962 tỉ đồng tăng 33% yoy. Chúng tôi nâng mức giá mục tiêu lên

67,550 VNĐ/CP cùng khuyến nghị MUA, upside 35%

Bản Pttc Phòng kinh doanh TV
DT 15 VPS Khối HCM ID 5994 DO QUOC DUONG

2 Likes

Qua dc đỉnh cũ mới bay

muc

dọa nạt tt