Bóng dáng siêu điện tái tạo POW

Điện lực dầu khí POW lợi nhuận sau thuế 3600 tỷ giá 14k
KDC không phải là ko tốt Ln sau thuế 330 tỷ giá 56k
Ae trader muốn biết siêu trader thì sao rồi -
POW vẫn chưa có- Em tk nhỏ nên vẫn chờ gió đông .
HPG dc tý 8686 .

ae thay ổn ko