Bông Sen Corp chậm hơn 1.000 tỷ đồng trả lãi vay và lãi phạt cho lô trái phiếu

Bông sen đã chậm trả lãi vay và lãi phạt tổng cộng 1.061,45 tỷ đồng cho lô trái phiếu BSECH2126003 là 4.800 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 15/10/2021 và đáo hạn ngày 15/10/2026. Lô trái phiếu có lãi suất 10,5%/năm...

CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp.) công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu BSECH2126003 (từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023).

Theo đó, Bông sen đã chậm trả lãi vay và lãi phạt tổng cộng 1.061,45 tỷ đồng cho lô trái phiếu BSECH2126003 là 4.800 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu phát hành ngày 15/10/2021 và đáo hạn ngày 15/10/2026. Lô trái phiếu có lãi suất 10,5%/năm.


Theo thông báo, số dư lãi vay đối với lô trái phiếu này tính đến ngày 31/12/2023 là hơn 150,5 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi phạt từ ngày 1/11/2022 đến 31/12/2023 là gần 911 tỷ đồng. Lý do CTCP Bông Sen chậm trả lãi vay và lãi phạt được công bố là vì tài khoản của doanh nghiệp bị phong tỏa.

Mới đây, UBCKNN đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bông Sen - Bông Sen Corp với số tiền phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với tài liệu: Báo cáo tài chính 06 tháng năm 2021); công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho HNX các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu 06 tháng năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 06 tháng năm 2021; Về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với các mã trái phiếu: BSECH2122002, BSECH2122001).

Trước đó, ngày 30/8, tại đại hội đồng cổ đông bất thường của Bông Sen đã thông qua phương án chuyển tiền vào tài khoản chỉ định theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Bộ Công An để khắc phục hậu quả của vụ án liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

Đại hội này cũng thông qua việc xử lý tài sản của công ty để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành. Các tài sản bao gồm phần góp vốn của bà Trần Thi Phơ; cổ phần Công ty Daeha; và hồ sơ thế chấp một loạt tài sản là bất động sản (tại 55-56 Nguyễn Huệ - Khách sạn Palace; 61-63 Hai Bà Trưng – khách sạn Bông Sen 2; số 5 Nguyễn Thiệp, 93-95-97 Đồng Khởi…)

Trong trường hợp xử lý tài sản đảm bảo không đủ chi trả nghĩa vụ trái phiếu, thì sẽ xử lý các tài sản khác thuộc Bông Sen để tất toán toàn bộ nghĩa vụ trái phiếu.


Hà Anh

https://vneconomy.vn/bong-sen-corp-cham-hon-1-000-ty-dong-tra-lai-vay-va-lai-phat-cho-lo-trai-phieu.htm