BSR: Đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ( BSR ) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ( Petrovietnam ) vào ngày 16/11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. BSR đã đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch về SXKD năm 2023, với sản lượng 6,7 triệu tấn sản phẩm và tổng doanh thu đạt 133,4 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước ( NSNN ) đạt 15.163 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận vượt xa kế hoạch năm. Kế hoạch năm 2024 của BSR đặt trọng tâm với nhiệm vụ vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định, liên tục và tối ưu công suất, cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu và tình hình thị trường, đồng thời tối đa hóa hiệu quả SXKD. BSR cũng tập trung nguồn lực để thực hiện công tác Bảo dưỡng tổng thể lần 5 ( TA5 ) bảo đảm an toàn, chất lượng, tối ưu chi phí và tiến độ so với kế hoạch được duyệt.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/bsr-da-dat-va-vuot-tat-ca-cac-chi-tieu-ke-hoach-san-xuat-kinh-doanh-nam-2023-286829.html