BSR dự kiến chia cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 7%

Nghe nói viu nè vượt 18 a

Nghe nói thì nhiều
Tôi nghe qua 20 hướng tới 30 rồi 40 gì đó

Nhưng khổ nỗi mấy ông nói không cho tôi mượn tiền để mua
Nên hôm nay đã hết sạch tiền, không mua thêm nữa

Hình lượm trên mạng


Nếu không có gì hay thì xuống thôi chứ đứng mãi trên đỉnh làm gì ?

Hôm nay ngày mai hình như đến hạn trả cả đống trái phiếu
Lại khất, gia hạn với lãi cao hơn … chứ đầu năm đến giờ kiếm được mấy đâu mà có tiền trả ?!?

Ông gì đó nói, nhiều doanh nghiệp đã bán hết những gì có thể bán

Báo cáo bác, đã tìm được tin như ở trên
Khi nào có tìm được thêm sẽ up

Đầu giờ ngày 17/5

Cay

full dầu à bác, khí t thấy GAS về kĩ thuật đoạn này về hỗ trợ tốt này

Cầm BSR như đang ngậm ớt :nauseated_face:

Bsr chuyển sàn mới thoát được
Giờ bà con sợ nó rồi

20% à Bác :)))

Bao giờ nó trả cổ tức vậy nhỉ