BSR: Lợi nhuận quý 3 giảm so với mức cơ sở cao của quý 2, phù hợp với dự báo

BSR: Lợi nhuận quý 3 giảm so với mức cơ sở cao của quý 2, phù hợp với dự báo của chúng tôi – Báo cáo KQKD

  • CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) công bố KQKD quý 3/2022 với doanh thu đạt 40 nghìn tỷ đồng (+124% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 479 tỷ đồng (+1% YoY), nhờ sản lượng cũng như biên xăng và biên dầu diesel tăng mạnh bù đắp cho khoản dự phòng hàng tồn kho tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, LNST sau lợi ích CĐTS quý 3/2022 giảm 95% so với mức cơ sở cao vào quý 2/2022.

  • Trong quý 3/2022, biên dầu diesel trung bình là 36 USD/thùng (không đổi so với quý trước/QoQ) và biên xăng trung bình là 11 USD/thùng (-60% QoQ). Ngoài ra, BSR đã trích lập dự phòng hàng tồn kho trị giá 396 tỷ đồng trong quý 3/2022 so với khoản hoàn nhập dự phòng 1,7 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2022. BSR dự kiến sẽ không trích lập nhiều dự phòng hàng tồn kho trong quý 42022.

  • Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu của BSR tăng 90% YoY và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 3,5 lần YoY do biên xăng dầu tăng mạnh và sản lượng cao. Sản lượng 9 tháng đầu năm 2022 của BSR đạt 5,1 triệu tấn (+12,0% YoY), hoàn thành 72% dự báo cả năm của chúng tôi. LNST sau lợi ích CĐTS 9 tháng đầu năm 2022 đã hoàn thành 87% dự báo cả năm của chúng tôi và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi.

  • Trong 9 tháng đầu năm 2022, biên dầu diesel và biên xăng trung bình lần lượt đạt 29 USD/thùng (+6x YoY) và 18 USD/thùng (+2x YoY). Những mức tăng này đến từ nguồn cung bị thắt chặt do xung đột Nga-Ukraine và nhu cầu toàn cầu phục hồi. Biên xăng dầu cao hơn nhẹ so với giả định trung bình cả năm của chúng tôi, trong đó biên dầu diesel đạt 20 USD/thùng và biên xăng đạt 15- 18 USD/thùng.

  • Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo LNST năm 2022, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813

Giá đã chiết khấu tốt, quý 4 dự báo giá dầu tăng trở lại, bsr hoàn nhập dự phòng, giờ chờ crack tăng trở lại là lên mạnh, mình cũng hay chơi con này :smiley: