BSR sẽ giống CEO trong sóng dầu khí, vượt 100k trong tháng tới

Giá dầu luôn duy trì cao
thị phần BSR ngày càng mở rộng

Giá dầu vượt 100đo trong tháng này. Dầu khí là siêu sóng năm 2022. Bsr nhận định nhân 3 giá trị hiện tại