BTC version Chứng khoán Việt Nam


Kỹ thuật thôi!
Nghe nói là Thaco Trường Hải lên sàn đã lâu mà chưa thấy lên, đợt này lại nghe bắt lên sàn! Một khi lên sàn thì tạo hiệu ứng dây chuyền cho các hãng sản xuất ô tô khác. Tôi lại bốc cái họ cho TMT