Bức tranh lợi nhuận doanh nghiệp quý 4/2023: Thép và ngân hàng dẫn đầu

Tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 4/ 2023 tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, chấm dứt chuỗi giảm bốn quý liên tiếp. Lợi nhuận ròng toàn thị trường ước tính tăng 30% so với cùng kỳ 2022, nhờ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có khởi sắc trở lại và nhờ yếu tố nền thấp của quý 4/2022. Ngành thép và ngân hàng là những ngành đóng góp tăng trưởng hàng đầu. Ngành bất động sản cũng không còn quá tiêu cực.
Tuy nhiên, số liệu thực tế có vẻ tốt hơn so với thống kê. Tổng doanh thu và lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên ba sàn sụt giảm lần lượt là 1,6% và 5,6% so với năm 2022. Ngành dịch vụ tài chính có lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng trong năm 2023.

Thông tin chi tiết: https://mekongasean.vn/buc-tranh-loi-nhuan-doanh-nghiep-quy-42023-thep-va-ngan-hang-dan-dau-post31701.html

6 Likes