Bức xúc Pow bán PVM

Theo em, POW cố tình bán giá thấp các bác ạ,

  • Ngày bán thì không bàn luận
  • Giá bán, đáng nghi nghờ, thị trường đang xanh, bán giá thấp!
    Mời các bác xem file em tổng hợp từ StockViet

Cụ kỳ công thế :slight_smile:

Bác bức xúc vì POW bán thấp làm giảm lợi nhuận thu được của POW vì bác đang ôm POW à?

He he, giảm lợi nhuận PVM thôi. Cơ mà rõ là thất thoát cho cổ đông của POW!