Bull trap là gì?

Bull trap là gì? - là bẫy tăng giá được sử dụng khi thị trường bắt đầu có những dấu hiệu đảo chiều hoặc phục hồi sau xu hướng giảm giá cổ phiếu.

Đừng nhìn DJI mà qua VNI nội tại vnindex vẫn còn nhiều vấn đề, nó vẫn có thể giảm về 900 nên vội vàng là ăn cám ngay đó ạ.

Anh chị đầu tư giá trị thì ko cần bàn, giờ là lúc mua vào khi càng giảm, còn đâu cơ ko phải lúc phải chờ tìm điểm cân bằng, xác nhận thị trường lúc đó có thể xem xét. Còn giờ táy máy là đứt tay :sweat_smile: