Bước đầu trong kế hoạch kiếm 1.000 tỷ USD của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Mở 1.000 cửa hàng Trung Nguyên Legend tại Trung Quốc và phát triển thành chuỗi trên toàn thế giới?

Chủ tịch Trung Nguyên Legend, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tuyên bố kiếm tối thiểu 1.000 tỷ đô la cho Việt Nam và tự tin rằng kế hoạch của ông là phải tối thiểu lấy về 1.000 tỷ đô la cho Việt Nam. Ông cho biết rằng kế hoạch của ông là phải tối thiểu lấy về 1.000 tỷ đô la cho Việt Nam. Ông cũng cho biết rằng nếu Việt Nam đạt được con số 1.000 tỷ đô la, thì ông sẽ kiếm được 1.000 tỷ đô la. Ông cũng đã thành công trong việc xuất khẩu cà phê hòa tan thương hiệu G7 tới các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/buoc-dau-trong-ke-hoach-kiem-1000-ty-usd-cua-ong-dang-le-nguyen-vu-mo-1000-cua-hang-trung-nguyen-legend-tai-trung-quoc-va-phat-trien-thanh-chuoi-tren-toan-the-gioi-18824021108403793.chn

6 Likes