Bước sang năm Giáp Thìn, hãy chọn cổ phiếu cho năm Đinh Mùi

Một số nhà đầu tư nên duy trì một hướng tiếp cận dài hạn thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Đầu tư dài hạn thúc đẩy việc tham gia thị trường một cách bài bản và nghiêm túc hơn, và đầu tư dài hạn giúp loại bỏ cảm xúc ra khỏi phương trình đầu tư.
Việc xác định thị giá của cổ phiếu sẽ diễn biến tốt trong một tương lai gần cụ thể là một cuộc chơi xác định thời điểm khó nhằn.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/02/buoc-sang-nam-giap-thin-hay-chon-co-phieu-cho-nam-dinh-mui-830-1154290.htm

4 Likes