BVB - Bóp Vếu Bồ

BVB vào chu kỳ tăng mới. Ae nghiên cứu nhá!!!

Có gì hot ạ.

Mua đi, giá nền 12.7. Taget đầu 15