BVB: Siêu game chuyển sàn

BVB với KQKD quý 1 hoàn thành 35% cả năm, với tổng thu nhập đạt trên 530 tỷ đồng, tăng mạnh 48% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng 65% so với cùng kỳ, đạt 472 tỷ đồng.

  • TĂNG VỐN: Tiếp tục triển khai phương án tăng vốn 2023 đã được phê duyệt và tăng thêm 890 tỷ đồng của 2024, nâng tổng vốn điều lệ sau khi tăng là hơn 6.400 tỷ đồng. Tăng vốn 2024 lên gần 900 tỷ nữa thông qua bán cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 8:1 và esop.
    => SẼ CÓ 2 LẦN TĂNG VỐN LIÊN TIẾP
  • CHUYỂN SÀN: ĐHCĐ 2024 cũng duyệt chuyển sàn sang HSX.
    VỀ TRẠNG THÁI: Duy trì nền giá phẳng kéo dài 1 năm với biên hẹp dần 20% > 15% > 5%. Và đã cho 1 cây break và đang backtest lại nền giá này. Với việc tạo mặt bằng giá mới ở vùng quanh 12, ACE có thể tham gia mua mới với BVB.
    +KHÁNG CỰ GẦN NHẤT 18 (UPSIDE ~ 50%)
  • CẮT KHI NHẬP LẠI NỀN VÙNG 10.5.
1 Likes

Lâu lắm mới thầy đầu cơ xuất hiện lại

1 Likes

Bvb ít người qtam là tốt kkkk

BVB năm nào cũng bảo chuyển sàn nhì

Tích lũy lâu giá vượt đỉnh vol to thì múc thôi bác thấy bọn khác vượt đỉnh chaỵ ầm ầm ko lẽ em bvb này lại đen ko chạy dc

vừa lên bài DBC trước đó mà bác

1 Likes

đọc nghị quyết họp ĐHCĐ 2024 đi bác

sóng Upcom rõ bác nhé

1 Likes