Bvg chốt lời 23% t+3

Dạo này sóng Penny hot quá.
Cá nhân e đi tài khoản khách to nên hạn chế mua penny.
Khách vốn nhỏ, em khuyến nghị anh chị trading t+ nhẹ nhàng tí thôi.
Hàng T+3 về ăn hơn 20% là sút rồi!
‐--------
Anh chị tham gia room cộng đồng hỗ trợ đầu tư chứng khoán của em nhé: https://■■■■.me/g/eyxtrv099

Cần em hỗ trợ cứ ib ạ!
zl/sdt: 0338244946 - em Ly VPS - ID 3348