Cá hồi

Tăm tia cái đáy thứ 2
Nhưng xuống tiền ở cái đáy thứ 3
100% có ăn :smile:
Ăn nhẹ 20% Lào các ae
Hàng lựa VIX HNG PV2
Múc :smile:
Chả cá hồi thơm phức
Đáy 3 thơm như múi mít

3 Likes

Ae Lào chưa ăn rì múc mạnh lồi mồm

Ủa 4h35 rồi còn múc gì nữa a?:joy:

1 Likes

Sáng mai múc sớm em nhá :smile:

1 Likes

Đáy 3 bn bác ơi? để em giải ngân nốt cái tông lào ạ

1 Likes

Tuỳ duyên
Trong tuần này :smile:

1 Likes

Nay em giải ngân cái nịt rồi
Mai làm nốt cái tông lào!

1 Likes

Thứ 6 tất tay ăn nhẹ 20%
ITQ chạy dồi
SAM cũng sắp chạy
VIG mai phi

1 Likes

VIX bác ơi!
Nhiều chứng sỹ chết phanh thây với VIX rồi
em thử sức với nó xem sao

1 Likes

Em giỏi lắm :rose:
Ăn nhẹ 20%

1 Likes

Tổng múc VIX :smile:
Em MP12 lái VIX đâu dồi vào A bẩu
Mai A phụ em một …, tay :smile:

1 Likes

VIX hồi giá 7 chê đắt ko mua
Mai lại phải múc 20 haizzza

1 Likes

Mai vào VIX còn kịp không anh?

1 Likes

Thấy đáy rồi, mai anh em lại đua.

1 Likes

Em hỏi MP nhá
A ko phải lái VIX :smile:

1 Likes

Có mùi dồi
Múc mạnh :smile:

1 Likes

Bắt trúng đáy thơm là có 20%
Bằng 2 năm GTK :smile:

1 Likes

Các ae còn tiền bắt đáy ko :smile:

Thứ 6 ngày 23
Rất tốt cho mò váy đấy :rofl:

2 Likes

Còn cái nịt cũng mang ra bắt luôn!!!

1 Likes