Cà Mau tăng cường quản lý, chống khai thác hải sản có tính hủy diệt, tận diệt

UBND tỉnh Cà Mau đã ra Công văn tăng cường quản lý các hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt trên địa bàn tỉnh. Việc sử dụng hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, điện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt vẫn còn xảy ra, gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng và có nguy cơ gây chết người. UBND yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thủy sản, đặc biệt là việc nghiêm cấm sử dụng hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, điện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt khai thác nguồn lợi thủy sản. Sở NN & PTNT Cà Mau cần đẩy mạnh công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, thả bổ sung giống thủy sản ra các vùng nước tự nhiên, thả rạn nhân tạo trên các vùng biển, xây dựng các khu bảo vệ nguồn lợi; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hành vi khai thác thủy sản trái pháp luật.

Thông tin chi tiết: https://vov.vn/kinh-te/ca-mau-tang-cuong-quan-ly-chong-khai-thac-hai-san-co-tinh-huy-diet-tan-diet-post1060428.vov