Cá nhân vẫn tiếp tục bán ròng

10 phiên gần nhất cá nhân vẫn đang bán ròng 10.000 tỷ, chắc sang tuần lái sẽ đánh lên hút số tiền này vào chơi.

Phân tích cá mập chứ cá nhân làm gì?

1 Likes

Cá mập nó ép cá nhân bán ra đó còn gì nữa?

1 Likes

bán ròng NVL là cái chắc

Tháng 12 này cũng là tháng Tết nên anh em bán ra ăn Tết sớm?