Các anh lôi đầu em lên rồi để Tây nó nện chan chát thế này thì chịu sao được!?

, , ,

Sáng giờ canh các anh oánh mạnh tại điểm hỗ trợ mà các anh yếu quá, kéo lên tí em mừng rơn múc vô 1 ít lại bị các anh nhè đầu táng, đau như búa bổ thế này ai chịu cho thấu.

Ai đời cứ lôi đầu em lên khỏi mặt nước lại đạp 1 cái. Túm váy lại là các anh có sức kéo không.

Xong trận này còn gì để bắt đáy???

Thôi rồi, vùng “Đáy” mà tây nó xả kinh điển vậy sức đâu mà chịu đựng được, có full margin cũng không mua hết nổi