Các bác giải thích giùm?

15k tỉ đơ kêu hết hệ thống, vậy 2k tỉ đơ là do cái gì ạ???

Mới sáng 9h đã không vào lệnh được, nếu hệ thống có lỗi không đáp ứng được giao dịch, thì nên ngừng giao dịch, chứ không thể nào cứ để đó để NĐT đi trong “đêm tối” mất tiền oan, còn tiền thầy thầy vẫn bỏ túi được.
Nản thực sự!