Các bác giúp e nhận định thị trường hôm nay với ạ

thấy mọi người hô hào thấy lo lắng quá

Lo quá thì cơ cấu penny đánh bên HNX và Upcom chờ HSX qua 1383.