Các bác nhận định con vix giúp em với

Em đu đỉnh lúc 28k giờ nó về 20k k biết bao giờ về bờ được đây

Mua 30 đây còn chả lo :). Bác chắc ko margin nên vẫn còn hàng, cứ khóa tủ để đấy bao h lãi mới bán.

1 Likes

“bao giờ có lãi mới bán” bác chơi kiểu ý trăm trận trăm thắng. :grin:

1 Likes

:stuck_out_tongue_winking_eye:

Hồi lên 24 dồi lại cắm mỏ về 12