Các bác ổn không!?

Tầm này có lẽ các bác tự tin nhất cũng rén lắm rồi nhỉ

1 Likes